Gezondheidstesten

Fitheidstesten maken tevens deel uit van de dienstverlening van VisieFit. Bij fitheidstesten brengen wij de fysieke gezondheid van de deelnemer in kaart en geven wij advies hoe die (eventueel) te verbeteren. Bij Preventief Medische Onderzoeken sporen wij de, voor de deelnemer, op het werk aanwezige gezondheidsrisico’s op en geven advies hoe deze risico’s geminimaliseerd kunnen worden.

Fitheidstesten

Met een fitheidstest meten wij de fitheid van de deelnemer. Op basis van de testresultaten geven wij vervolgens gericht advies hoe de betreffende deelnemer zijn of haar fitheid kan verbeteren. De VisieFit Fitheidstest bestaat uit:een conditietesthet meten van de bloeddruk en de longfunctiehet bepalen van het vetpercentage en de Body Mass Indexen diverse kracht- en lenigheidtestenDe uitkomsten van deze test geeft een algemeen beeld van de fitheid van de deelnemer.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Dit onderzoek heeft een preventief en oplossingsgericht karakter. Met een PMO sporen wij gezondheidsrisico’s in het werk vroegtijdig op, waardoor klachten en dreigend verzuim voorkomen of beperkt kunnen worden. Het PMO dat VisieFit uitvoert, is maatwerk. Aan de hand van de werksituatie binnen uw bedrijf, geven wij het onderzoek vorm. Op die manier vertellen de uitslagen van het onderzoek ook echt iets over het úw bedrijf en úw werknemers.

Menu