Over ons

Visie

VisieFit wil fungeren als een professioneel, klantgericht en innovatief bedrijf voor fysiotherapie en bedrijfsfysiotherapie, waarbij wordt gestreefd naar het op een binnen de zorgvisie passende en een wetenschappelijke verantwoorde basis beantwoorden van de hulpvraag van patiënten en bedrijven.

Kwaliteit

VisieFit is een Pluspraktijk. Deze status, uitgegeven door een groot aantal zorgverzekeraars, betekent dat VisieFit niet alleen aan de eisen van onze beroepsgroep voldoet, maar op het gebied van kwaliteit nog een stapje verder gaat. VisieFit toont met deze status ondernemend te zijn, innovatief, kwaliteitsgericht en modern. Daarnaast wordt er continu gewerkt aan verbetering.

VisieFit is lid van meerdere netwerken:

 • FysioTopics: Vereniging van samenwerkende praktijken, die de ambitie hebben om samen op te trekken rondom de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. VisieFit behandelt volgens de Fysiotopics zorgplannen voor nekpijn en lage rugpijn.
 • Alrijne Heup Knie Netwerk: Dit netwerk zorgt voor eenduidige en kwalitatieve zorg bij patiënten na een gewricht vervangende operatie van heup of knie.
 • Claudicationet: een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV).
 • Onconet: Netwerk van fysiotherapeuten die patiënten met kanker begeleiden bij het behouden of herwinnen van fitheid.
 • Fysionetwerk Annatommie: Fysionetwerk opgericht om fysiopraktijken te ondersteunen in de behandeling van hun patiënten.
Annatommie mc

Medewerkers

Paul Hofman

 • Praktijkeigenaar
 • Fysiotherapie
 • Bedrijfsfysiotherapie

BIG registratienummer: 09033891904

Jordi van Velzen

 • Fysiotherapie
 • Manuele therapie (SOMT)
 • Claudicatio therapeut

BIG registratienummer: 79912773404

Simone Turpijn-van Gaalen

 • Fysiotherapie
 • Bedrijfsfysiotherapie
 • Dry needling
 • Onconet therapeut

BIG registratienummer: 19915973404

Mike van der Klaauw

 • Fysiotherapie
 • Dry needling

BIG registratienummer: 19923603404

Mayke Laros

 • (Sport-)masseuse
 • Chauffeuse van onze haal- en brengservice
Menu