Re-integratie

VisieFit begeleidt bedrijven bij het re-integreren van werknemers die door klachten aan het houding- en bewegingsapparaat (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn. Wij streven er hierbij naar zo vroeg mogelijk met de begeleiding te beginnen, omdat uit onderzoek is gebleken dat dit de kans op herstel aanzienlijk vergroot.

Snelle interventie bespoedigt het herstel

VisieFit ondersteunt bedrijven bij de re-integratie van verzuimende medewerkers. Uit onderzoek is gebleken dat een snelle interventie bij ziekteverzuim de kans op volledig herstel vergroot. VisieFit streeft er bij ziekteverzuim dan ook naar om zo snel mogelijk te starten met een op maat gemaakt re-integratietraject.Om goed inzicht te krijgen in de gezondheidsklachten en de relatie tussen de klachten en de werkzaamheden, starten wij ieder traject met een uitgebreide intake. Op basis van de bevindingen brengen wij advies uit over het hersteltraject en stellen wij een plan van aanpak met u op. Deze aanpak bestaat uit (een aantal van) de onderstaande interventies.

Arbeidsfysiotherapie

Wanneer de klachten daar aanleiding toe geven, adviseren wij uw medewerker arbeidsfysiotherapie te volgen. Arbeidsfysiotherapie is gericht op het voorkomen, genezen of verminderen van fysieke, werkgerelateerde klachten.

Werkplekonderzoek- en advies

Een werkplekonderzoek bestaat uit het inventariseren van fysiek belastende factoren op de werkplek. Na overleg met de betrokkenen brengen wij advies uit over mogelijke aanpassingen. Denk hierbij aan veranderingen ten aanzien van de ergonomische aspecten van de werkplek, de werkwijze van werknemers, werktijden en de werkdruk.

Werkplektraining

Een werkplektraining bestaat uit het geven van vaardigheidsinstructies en trainingen op de werkplek, gericht op het voorkomen van fysiek belastende werkhoudingen- en bewegingen tijdens het werk. Bewustwording van de fysieke risico’s tijdens het werk in relatie tot de klacht vinden wij hierbij essentieel.

Bewegingsprogramma’s

Hierbij trainen wij de fysieke conditie van (een) werknemer(s), specifiek gericht op zijn of haar klachten. Deze trainingen kunnen individueel van aard zijn of in groepsverband plaatsvinden.

Bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur

VisieFit kan bij u ‘op locatie’ een bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur inrichten om werknemers die door fysieke klachten verzuimen, te begeleiden. Wij adviseren hierbij de werknemer, de werkgever en de bedrijfsarts over mogelijkheden voor een zo snel mogelijke re-integratie. Ook kunnen wij werknemers met fysieke klachten die (nog) niet verzuimen tijdens dit spreekuur begeleiden om hun kans op verzuim te minimaliseren.

Ieder bedrijf en ieder mens is uniek.
Ieder begeleidingstraject is bij ons daarom maatwerk.

Menu