Revalidatie voor COVID-19 patiënten in Wassenaar

Werken aan uw herstel na COVID-19

Voor revalidatie na COVID-19 kunt u een afspraak maken bij VisieFit. Wij beschikken over de nieuwste informatie om u te helpen bij uw herstel. Onze uitgebreide oefenzaal biedt voldoende mogelijkheid om aan uw herstel te werken.

COVID-19 (het nieuwe coronavirus) kan voor ernstige klachten of beperkingen zorgen. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. De herstelzorg wordt tot 1 augustus 2021 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket. Een belangrijke voorwaarde is de bereidheid van patiënten om mee te doen aan onderzoek naar het effect van de herstelzorg.

De fysiotherapeuten van VisieFit helpen u bij de revalidatie na COVID-19 op basis van actuele kennis die zij hebben opgedaan tijdens een geaccrediteerde scholing.

  • De fysiotherapeut van Visiefit kent de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van COVID-19;
  • De fysiotherapeut weet welke behandelingen er vanuit verschillende disciplines mogelijk zijn;
  • De fysiotherpeut kan klinimetrie inzetten om de beginsituatie van je cliënt met COVID-19 in kaart te brengen;
  • De fysiotherapeut kan een basis behandelprogramma opstellen om het welzijn van cliënten met COVID-19 te verbeteren.
Menu